Home

Kunst

Kunst omvat activiteiten die tot doel hebben om visuele of auditieve artefacten te creëren, waarbij fantasie en/of technische vaardigheid nodig zijn om dit tot stand te brengen. Kunst wordt gemaakt om gewaardeerd te worden voor de schoonheid en/of emoties die zij uitstralen. Vaak gaan ze over liefde, de meest emotionele connectie die mensen ooit kunnen hebben met de natuur en elkaar, en andere elementen van het universum.

Het doel van kunst

Het fundamentele doel is om een beroep te doen op en in contact te komen met menselijke emotie. De term is echter ongelooflijk breed en is onderverdeeld in talloze subcategorieën die leiden tot utilitaire, decoratieve, therapeutische, communicatieve en intellectuele doeleinden. kunst kan worden beschouwd als een verkenning van de menselijke conditie, of een product van de menselijke ervaring. Veel van de oudste gedocumenteerde kunstvormen vallen onder de categorie beeldende kunst. Denk hierbij aan schilderkunst, beeldhouwkunst, fotografie enzovoort, volgens velen de meest aantrekkelijke kunst die mensen ooit hebben gemaakt. Architectuur wordt vaak gecategoriseerd onder de beeldende kunst; Toch gaat het bij architectuur om het tot stand brengen van objecten die naast esthetiek, ook een praktische rol spelen.

Het karakter

Kunst kan worden gekarakteriseerd in termen het tot uiting brengen van emotie of kwaliteiten. Deze definitie wordt betwist en vaak heroverwogen, waardoor het van tijd tot tijd verandert. Vaak komt het echter neer op het idee van verbeeldingskracht of technische vaardigheid die voortkomt uit vrijheid van meningsuiting en het verlangen om te creëren. Omdat de definitie omslachtig is, zijn er geen of maar weinig waarden die afbakenen of iets wel of niet tot kunst behoort. Ondanks het schijnbaar ondefinieerbare karakter van kunst in onze tijd, zijn er altijd richtlijnen geweest voor het beoordelen en analyseren ervan die helpen om de artisticiteit en waarde van een artefact te bepalen. Je kunt werken evalueren op een puur visueel niveau, waarbij je medium- en compositie-elementen beschouwt, zonder de focus te leggen op de inhoud of context.

De elementen

Er zijn kunstprincipes die beweging, eenheid, proportie, harmonie, variëteit, balans, contrast en patroon omvatten. De componenten worden gedefinieerd met vorm, ruimte, kleur en textuur. Het combineren van bovenstaande principes, afgebakend met componenten, helpt kunstenaars om censuurlijke kunstwerken te organiseren en geven kijkers ook een kader waarbinnen ze esthetische ideeën kunnen analyseren en bespreken. De kunstenaar zijn meest diepgaande bedoelde emoties, de gewenste concepten, of ze nu mooi en helder zijn, of donker en sinister, worden gedefinieerd in schoonheid van de kunst.